TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

O namaTROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge

Sjedište/adresa:
Trogir (Grad Trogir)
Put Mulina 2

Nadležni sud:
Trgovački sud u Splitu

Podaci o poslovnom subjektu

MBS: 060258020
OIB: 09746817380


Trogir holding d.o.o. je trgovačko društvo koje se bavi pružanjem usluga iz domene komunalnih djelatnosti (održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga) i ostalih usluga (parkirališta, luka ,medija) i usluga trećim osobama.


Vrh