Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Sjednice nadzornog odbora

Sukladno čl.12. Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N.25/13) Trogir Holding d.o.o. će na ovoj poveznici obavještavati javnost o održavanju sjednica Nadzornog odbora.

Javnost će putem ove poveznice biti obavještena o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela
(sudjelovanja na sjednicama)na kojima će se raspravljati o pitanjima od javnog interesa, broju osoba koje mogu sudjelovati sjednici kao i o načinu prijavljivanja.


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 2020.

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora Trogir Holdinga 31. siječnja 2020.

Sjednica nadzornog odbora 31.01.2020. godine

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora Trogir Holdinga 19. veljače 2020.

Sjednica nadzornog odbora 19.02.2020. godine


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 2019.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 1. veljače 2019.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 20. veljače 2019.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 15. travnja 2019.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 21. svibnja 2019.
POZIV za 20.(48) sjednicu Nadzornog odbora Trgovačkog Društva Trogir Holding d.o.o.

Sjednica NO od 31. 5. 2019.
Sjednica NO od 4.6.2019.
Sjednica NO od 18.6.2019.
Sjednica NO od 8.7.2019.

Sjednica NO od 3.9.2019.

Sjednica NO od 23.10.2019.

Sjednica NO od 04.11.2019.

Sjednica NO od 11.12.2019.


SKUPŠTINE TROGIR HOLDING-a 2019.
Skupština Trogir Holding-a 5.02.2019.
Skupština Trogir Holding-a 12.04.2019.
Skupština Trogir Holding-a 4.6.2019.
Skupština Trogir Holdinga 27.06.2019.godine
Poziv na skupštinu Trogir holding-a 12.07.2019.


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 5. ožujka 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 15. svibnja 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 05. lipnja 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 11. lipnja 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 06. kolovoza 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 10. listopada 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 23. studenog 2018.
Sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga 20. prosinca 2018.


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 2017.
25. sjednica Nadzornog odbora 28. veljače 2017.
26. sjednica Nadzornog odbora 13. travnja 2017.
27. sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga
28. sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga
29. sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga
30. sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga
31. sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga
32. sjednica Nadzornog odbora Trogir Holdinga

Skupština društva Trogir Holding - 14. ožujka 2017.
Skupština društva Trogir Holding - 29. rujna 2017.
Skupština društva Trogir Holding - 19. veljače 2018
Skupština društva Trogir Holding - 11. svibnja 2018.

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..