Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

PLANOVI, PROGRAMI I SUBVENCIJE

PLANOVI, PROGRAMI I SUBVENCIJE

STRATEŠKI PLAN TROGIR HOLDINGA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE:
Trogri holding - Strateški plan 2017.-2019.


POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU:
Poslovni plan za 2020. godinu

POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU:
Poslovni plan za 2018. godinu sa financijskim planom i planom nabave
Izvješće uprave o radu za 2018.g.POSLOVNI PLAN ZA 2016. GODINU:
Poslovni plan za 2016. godinu sa financijskim planom i planom nabave


FINANCIJSKI PLANOVI I IZMJENE:
Financijski plan za 2020. godinu

1. izmjena financijskog plana za 2020. godinu

2. izmjena financijskog plana za 2020. godinu

3. izmjena financijskog plana za 2020. godinu

4. izmjena financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. godinu
1. izmjena financijskog plana za 2019. godinu
2. izmjena financijskog plana za 2019. godinu
3. izmjena financijskog plana za 2019. godinu

4. izmjena financijskog plana za 2019. godinu

5. izmjena financijskog plana za 2019. godinu

6. izmjena financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu
1. izmjena financijskog plana za 2018.g.
2. izmjena financijskog plana za 2018.g.
3. izmjena financijskog plana za 2018.g.
4. izmjena financijskog plana za 2018.g.
5. izmjena financijskog plana za 2018.g.
6. izmjena financijskog plana za 2018.g.
Financijski plan za 2018. godinu s realizacijom
Financijski izvještaj 31.12.2018.g.

Financijski plan za 2017. godinu
1. izmjena financijskog plana za 2017. godinu
Financijski plan za 2017. godinu s realizacijom

Financijski plan za 2016. godinu
1. izmjena financijskog plana za 2016. godinu
2. izmjena financijskog plana za 2016. godinu

Financijski plan za 2015. godinu
1. izmjena financijskog plana za 2015.g.
2. izmjena financijskog plana za 2015.g.
3. izmjena financijskog plana za 2015.g.
4. izmjena financijskog plana za 2015.g.


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
Financijski plan 2018. g. s realizacijom 2018.
Financijski plan 2017. g. s realizacijom 2017.
Izvršenje financijskog plana do 30.06.3017.
Izvršenje financijskog plana za 2016.g.


Financijski izvještaji za 2018. godinu
Financijsko izvješće 31.12.2018.
Bilanca na dan 31.12.2018.
Račun dobiti i gubitka za 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.


Financijski izvještaji za 2017. godinu
Bilanca za poduzetnike
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
Revizorsko izvješće
Financijski izvještaj 2017.g.
Financijski izvještaj 31.12.2017.g.


Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijsko izvješće 31.12.2016.
Bilanca na dan 31.12.2016.
Račun dobiti i gubitka za 2016.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.


Financijski izvještaji za 2015. godinu
Godišnji financijski izvještaj
Bilanca za poduzetnike
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka


DONACIJE
PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA
Donacije u 2017. godini

Donacije u 2019. godini

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..