Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

OBAVIJESTI

Obavijesti

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD I GRAĐEVNI OTPAD

- Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne uslugeLOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“)

-Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:
1. Fortin
2. Žudika
3. Put Gradine, Čiovo ( kod Doma starih)
4. Dr. Franje Tuđmana (kod Dvorane)
5. Balančane
6. Put Muline (kod Pošte)
7. Put kapelice – Parking T2
8. Križanje Dr. Franje Tuđmana i Ulice A.G. Matoša (kod kina)
9. Ulica kneza Trpimira (Naselje, stanica)
10. Ulica kneza Trpimira (Naselje, parking)
11. Plano (sjeverno od igrališta)
12. Divulje (Donje Plano, uz pistu)
13. Miševac, Put Gradine (zgrade HVIDRA)
14. Arbanija, Cesta domovinske zahvalnosti (kod „Škrape“)
15. Žedno (kod Crkve)


UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE USLUGE KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD

*Zašto kompostirati naučite iz letka kojeg je Grad Trogir pripremio ovdje
*Recept za kompost možete preuzeti ovdje


-Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika obuhvaća:
1.preuzimanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada (ova usluga ne odnosi se na korisnike koji koriste polupodzemni spremnik)
2.preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada,
Građani se mogu javiti na adresu: Trogir Holding d.o.o., Put Mulina 2, soba br. 21 ili na telefon 021/798-573 u vremenu od 07:30-10:30 sati


-Uputa o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

Preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika vršit će se na dva načina:
1. kupnjom plastične vrećice (sa logom TH) na blagajni TH
2. narudžbom kontejnera za glomazni otpad (baja)


- Uputa o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

„NAVIKU USVOJIMO I OTPAD ODVOJIMO!“ Iskorištavamo korisne sirovine, štitimo okoliš, čuvamo i stvaramo zelena radna mjesta - KLIKNITE I UPOZNAJTE SE SA TEMATIKOM


*UPUTA ZA POSTUPANJE S OTPADOM TROGIR HOLDINGA može se pročitati ovdje


Obavjest o podnošenju pisanog prigovora
Obrazac za podnošenje prigovora

Zahtjev za promjenu podataka za stalne korisnike
Zahtjev za promjenu podataka za povremene korisnike
Izjava o načinu korištenja javne usluge fizičke osobe - zajednički spremnici
Izjava o načinu korištenja javne usluge fizičke osobe - samostalni spremnici

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..