Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

 

Pitanje: Kako ostvariti pravo na parking pretplatu na parkiralištu za stanare stare gradske jezgre Grada Trogira?
Odgovor: Prema Općim uvjetima korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru, pretplatu od 30 kn mjesečno ostvaruju stanovnici stare gradske jezgre.
Dokumenti koje moraju dostaviti:
- preslika osobne iskaznice sa adresom prebivališta u staroj gradskoj jezgri
- preslika prometne dozvole (isključivo sa adresom prebivališta u staroj gradskoj jezgri)automobila u vlasništvu podnositelja zahtjeva


Pitanje: Kartica za parking ne radi, što trebam napraviti?
Odgovor: Trebate doći u prostorije Trogir Holding-a na adresi Put Mulina 2, Trogir gdje će se provjeriti što je s karticom. Ukoliko je uništena trebate kupiti novu po cijeni od 70,00 kn te će se odmah izraditi nova i staviti u funkciju.


Pitanje: Kako dobiti potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta na gradskom groblju Trogir?
Odgovor: Potrebno je zatražiti i ispuniti Zahtjev na protokolu Trogir Holding-a d.o.o. te ćete traženu potvrdu dobiti u roku od 2-3 dana putem pošte ili preuzeti osobno.


Pitanje: Gdje možemo odložiti otpadne lijekove?
Odgovor: Na našoj web stranici oglašen je raspored mobilnog reciklažnog dvorišta po lokacijama na gdje možete odložiti lijekove i drugi otpad.

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..