Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

JAVNA NABAVA

Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (N.N.120/16)

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pregled sklopljenih ugovora

Registar ugovora

 

 

PLANOVI NABAVE I IZMJENE:

Plan nabave za 2020.g.

1. izmjena plana nabave za 2020. g.

2. izmjena plana nabave za 2020. g.

3. izmjena plana nabave za 2020. g.

Plan nabave za 2019.g.
1. izmjena plana nabave za 2019. g.
2. izmjena plana nabave za 2019. g.
3. izmjena plana nabave za 2019. g.
4. izmjena plana nabave za 2019. g.

5. izmjena plana nabave za 2019. g.
6. izmjena plana nabave za 2019. g.

7. izmjena plana nabave za 2019. g.

 

Provedeni postupci javne nabave u 2020.g.

*Nabava novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga:    DOKUMENTACIJA   ,  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  , ODLUKA

*Nabava polupodzemnih spremnika za otpad:    DOKUMENTACIJA   ,  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 1 , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 2 , TROŠKOVNIK

 

Provedeni postupci javne nabave u 2019.g.

*Zbrinjavanje glomaznog i građevinskog otpada za 2020.g.:    DOKUMENTACIJA   ,  ZAPISNIK  , ODLUKA

*Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS:    DOKUMENTACIJA   ,  ZAPISNIK  , ODLUKA

*Opskrba električnom energijom za 2020.g.:    DOKUMENTACIJA   ,  ZAPISNIK  , ODLUKA

*Zbrinjavanje glomaznog i građevinskog otpada:    DOKUMENTACIJA   ,  ZAPISNIK  , ODLUKA

*Nabava rabljenog komunalno vozila za održavanje javno prometnih površina:    DOKUMENTACIJA   ,  ZAPISNIK  , ODLUKA

*Demontaža stare te nabava i ugradnja nove dizalice na vozilo Ivecco trakker:    DOKUMENTACIJA   ,  ZAPISNIK  , ODLUKAPlan nabave za 2018.g.
1. izmjena plana nabave za 2018. g.
2. izmjena plana nabave za 2018. g.
3. izmjena plana nabave za 2018. g.
4. izmjena plana nabave za 2018. g.
5. izmjena plana nabave za 2018. g.
6. izmjena plana nabave za 2018. g.

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..