Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje Otpadom

 

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

- Fortin
- Žudika
- Put Gradine, Čiovo ( kod Doma starih)
- Dr. Franje Tuđmana (kod Dvorane)
- Balančane
- Put Muline (kod Pošte)
- Put kapelice – Parking T2
- Križanje Dr. Franje Tuđmana i Ulice A.G. Matoša (kod kina)
- Ulica kneza Trpimira (Naselje, stanica)
- Ulica kneza Trpimira (Naselje, parking) - Plano (sjeverno od igrališta)
- Divulje (Donje Plano, uz pistu)
- Miševac, Put Gradine (zgrade HVIDRA)
- Arbanija, Cesta domovinske zahvalnosti (kod „Škrape“)
- Žedno (kod Crkve)


Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Važeća do 31.12.2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..