TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka bagatelne vrijednosti

Pregled sklopljenih ugovora

Plan nabave i izmjene:
Plan nabave robe, radova i usluge za 2016
Plan nabave 2015
I. izmjena plana nabave 2015. g.
II. izmjena plana nabave za 2015. g
III. izmjena plana nabave za 2015. g.
IV. izmjena plana nabave za 2015. g.
V. izmjena plana nabave za 2015. g.
VI. izmjena plana nabave za 2015. g.

Provedeni postupci javne nabave:
1. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2016.g.
2. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g.

Vrh